Plug ma pneumatyczny system hamulcowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Pług ma pneumatyczny system hamulcowy i postojowy hamulec ręczny, działający tylko na zestawy przedniego wózka. Maszyna ma masę własną około 60 000 kg, wpisuje się w łuki o minimalnym promieniu 120 m i osiąga prędkość transportową do 60 km/h. Odmianą klasycznych pługów wirowych są pługi szwajcarskiej firmy ROLBA, w których do podcinania i odspajania śniegu zastosowano przenośniki w formie walców frezujących, podających rozdrobniony Śnieg na obracający się wirnik. Walce frezujące i sześciołopatkowy wirnik o śred— nicy 1390 mm wraz z rurą wylotową tworzą oddzielny zespół odśnieżający, który można doczepiać do lokomotywy. W pługu odśnieżnym typu ROLBA RR 2000—COP-D zespół odśnieżają— cy tworzy wraz z kabiną maszynisty przybudówkę, doczepianą do wagonu napędowego (rys. XII-7). Zespół odśnieżający może być podnoszony lub opuszczany siłownikami hydraulicznymi. RównieŻ siłownikiem hydraulicz— nym dokonuje się obrotu rury wylotowej w kierunku wyrzucania strumie— nia śniegu. Kabina maszynisty jest odpowiednio oszklona, ogrzewana i wygodna oraz wyposażona we wszystkie niezbędne urządzania do sterowania i przyrządy kontrolne. Wagon napędowy ma dwie napędzane osie, osadzone w łożyskach tocznych i rolkowych oraz zawieszone na sprężynach piórowych. Hamulec pneumatyczny oddziałuje na obie osie, a hamulec ręczny — tylko na oś przednią. Wagon jest wyposażony w piaskownicę uruchamianą pneumatycznie. Na czołownicach ramy znajdują się zderzaki, sprzęg i wąż hamulcowy. Moment obrotowy na osie napędowe jest przekazywany przez sześciocylindrowy silnik wysokoprężny DEUTZ o mocy 145 KM przy 2300 Obr/ /min. W skład układu napędowego wchodzą; sprzęgło, skrzynka biegów, wał przegubowy, przekładnia rozdzielcza i dwa wały przegubowe przenoszące nașpęd na przekładnie stożkowe osi. Silnik jazdy napędza również sprężarkę powietrzną i pompę hydrauliczną o ciśnieniu 15 MN/m2 (150 at). [przypisy: samochód zastępczy, niszczarki HSM, zamiatarki ]

Comments Off on Plug ma pneumatyczny system hamulcowy

Ponizej obudowy wirnika znajduje sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

  Poniżej obudowy wirnika znajduje sie nóż podcinający, opuszczany położenie robocze — 50 mm poniżej główki szyny. Nóż podcinający podczas pchania pługa przez obsługujące go lokomotywy (od jednej do trzech w zależności od głębokości śniegu i mocy lokomotyw) powoduje przesuwanie się śniegu do obudowy wirnika, skąd blaszanymi łopatkami wirnika jest prze-
noszony do góry i przez dysze wylotową, pod wpływem siły odśrodkowej — jest wyrzucany na odległość 30 do 40 m z prawej lub lewej strony toru. Wirnik jest napędzany przez maszynę parową o mocy 1000 KM, która umożliwia osiągniecie do 150 obr/min. Odśnieżanie głębokich zasp przeprowadza się w dwóch etapach: najpierw na szerokość wirnika, następnie — po otwarciu skvzydeł bocznych — na szerokość do 5 m. Zależnie od głębokości śniegu pług przesuwa się z prędkością 1 do 12 km/h. S pal in owe p łu gi wi ro we mają własny napęd jazdy transportowej, co uniezależnia je od obcych źródeł napędu. W wirowym pługu odśnieżnym produkcji szwedzkiej (rys. XII-6) wirnik i oś napędową wózka wagonowego napędza silnik spalinowy o mocy 700 kW (950 KM) przy 835 obr,/min. Zasadniczą rolę w układzie napędowym wirnika i jazdy odgrywają: zmiennik momentu, zapewniający zwiększenie momentu obrotowego w razie konieczności pokonania większych oporów, oraz skrzynia przekładniowa, rozdzielająca napęd na wirnik i oś napędową. Wirnik przy prędkości obrotowej do 11,7 Obr/s (160 obr/min) zużywa około 60% mocy silnika napędowego. Między wózkami podwozia jest zamontowany dodatkowy lemiesz do oczyszczania międzytorza. W nadwoziu, odpowiednio ocieplonym, znajduje się kabina maszynisty. Na pulpicie sterowniczym oprócz aparatury kontrolno-pomiarowej i rozruchowej znajduje się ośmiopołożeniowy przełącznik do regulacji prędkości
roboczej. Rozruch i utrzymanie odpowiedniej ciepłoty silnika podczas dłuższego postoju zapewniają dwa elektrycznie podgrzewane zbiorniki wodne, połączone z układem chłodzenia, i ogrzewacz olejowy. [przypisy: Hydraulika siłowa, akcesoria samochodowe, konstrukcje stalowe ]

Comments Off on Ponizej obudowy wirnika znajduje sie

« Previous Entries