części toyota
części toyota, Citroen, Fiat i Renault

Jak zarejestrować samochód?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Aby móc dokonać rejestracji samochodu, musimy posiadać wszelkie niezbędne dokumenty. Są one sprecyzowane w ustawie o ruchu drogowym. Bez nich nie uda nam się załatwić wszystkich urzędowych formalności. Pierwszym z nich jest dowód, że jesteśmy właścicielami pojazdu lub określający, że samochód został nam powierzony i mamy prawo do wykonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją pojazdu. Dowodem własności może być umowa sprzedaży, rachunek, faktura VAT, umowa darowizny. Jeżeli była wydana karta pojazdu, również jest niezbędna przy dokonywaniu rejestracji. Kolejną ważną rzeczą jest dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli samochód został już kiedyś zarejestrowany w kraju. Będą one wymienione na nowe, ale należy je przedstawić do wglądu. W przypadku zakupienia pojazdu używanego niezbędna jest polisa OC. Jeżeli zakupiliśmy pojazd w kraju i jest on nowy, wtedy wymagane jest potwierdzenia zapłaty lub braku zapłaty akcyzy. W tym wypadku niezbędne jest właściwe zaświadczenie, nawet jeżeli byliśmy zwolnieni z tego obowiązku. Jeżeli pojazd został zakupiony w Polsce, zaświadczeniem tym może dysponować salon sprzedaży, jeżeli natomiast auto zostało sprowadzone zza granicy, w jego posiadaniu powinien być importer samochodu. Nowy pojazd zakupiony w kraju będzie również potrzebował świadectwa homologacji lub odpisu decyzji, która zwalnia go z tego obowiązku. Jednym z niezbędnych dokumentów może być również zaświadczenie, że pojazd przeszedł pozytywnie badania techniczne. Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu określa art.72 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku,  poz. 1137 z późniejszymi zmianami); § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z wymogami prawa w Polsce, na przerejestrowanie samochodu mamy trzydzieści dni i powinniśmy to uczynić w wydziale komunikacji odpowiednim do naszego miejsca zameldowania. Aby uniknąć niespodzianek związanych z potrzebnymi przy rejestracji dokumentami, warto poszukać na stronie Urzędu Miasta lub Gminy informacji o niezbędnych do rejestracji dokumentach oraz wszelkich czynnościach poprzedzających proces rejestracji pojazdu. [podobne: renault warszawa otomoto, gablota otomoto, krotoski cichy samochody używane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gablota otomoto krotoski cichy samochody używane renault warszawa otomoto