części toyota
części toyota, Citroen, Fiat i Renault

Zderzaki

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Zderzaki w samochodach osobowych stanowią przeważnie cześć ornamentacji pojazdu i są projektowane przez specjalistów nadwoziowych. Sposoby mocowania zderzaków są dość różne. Samochody ciężarowe maja z reguły zderzaki o bardzo prostej konstrukcji mocowane przeważnie bezpośrednio do podłużnic. Samochody przeznaczone do ciągnięcia przyczep oraz samochody terenowe wyposaża się w tzw. haki holownicze zamocowane do tylnej poprzeczki lub podłużnic ramy albo w specjalne urządzenia sprzęgające. W miejscu zamocowania urządzenia sprzęgającego lub haka niezbędne jest zwykle miejscowe wzmocnienie ramy przez dodanie poprzeczki o odpowiednio powiększonych wymiarach. Zapasowe kolo w samochodach ciężarowych zawiesza się niekiedy pod ramą. Odpowiednią klatkę prętową wraz z zaczepem mocuje się wówczas najczęściej pod ramą, w tylnej jej części. Kolo przyśrubowuje Się do płyty podtrzymującej, wykorzystując otwory w tarczy koła. Wsporniki stopni, tłoczone przeważnie z blachy stalowej, są z reguły przymocowane do podlużnic ramy. Nadwozie samochodu osobowego lub autobusu jest często mocowane do tzw. wsporników wysięgowych, za pośrednictwem przegubów elastycznych lub innych elementów amortyzujących, do obliczenia samych podłużnic pod założeniem działania w płaszczyźnie pionowej sił pochodzących od ciężaru własnego i ładunku, Rozmieszczenie i wymiary poprzeczek dobiera sie z założeniem zachowania równomiernej sztywności ramy i unikania skupionych naprężeń w miejscach łączenia poprzeczek z podłużnicami. Zwykle korzysta się z graficznych metod obliczania podłużnic ramy. Reakcje podparcia działają w punktach A i B, to jest w miejscach mocowania resorów do osi przedniej i tylnej. Najpierw posługując się metodą wieloboku sznurowego wykreśla się krzywą momentów zginających, zakładając podparcie podłużnicy w dwóch punktach A i B. Z kolei krzywą te koryguje się z uwagi na okoliczność, że w rzeczywistości podłużnica ramy jest podparta nie w dwóch, ale w czterech punktach, w miejscach zawieszenia resorów (proste wykreślone linią przerywaną). Następnie wykonuje się wykres 2 sił ścinających, działających prostopadle do osi podłużnicy. [więcej w: zasada otomoto, prelude forum, salon suzuki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: prelude forum salon suzuki zasada otomoto