części toyota
części toyota, Citroen, Fiat i Renault

Obsługa podciśnieniowych urządzeń wspomagających.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Urządzenia podciśnieniowe wymagają: smarowania zewnętrznych cięgieł, oczyszczania filtru powietrza, smarowania siłownika, kontroli szczelności oraz regulacji zaworu sterującego. Smarowanie siłownika: po wykręceniu korka w dnie cylindra wlewa się 2. . .3 cm3 oleju o malej lepkości, odłącza tłoczysko od dźwigien i przesuwa kilkakrotnie tłok z jednoczesnym jego obracaniem. Sprawdzenie szczelności: po odłączeniu od rury ssącej przewodu prowadzącego do siłownika zaślepia się otwór i mierzy podciśnienie w rurze ssącej podczas jałowego biegu silnika. Z kolei przyłącza się siłownik i powtarza pomiar, Jeżeli podciśnienie w rurze ssącej jest takie same, to urządzenie jest szczelne. Regulację zaworów sterujących powinien przeprowadzać specjalista w stacji obsługi (przy użyciu odpowiednich urządzeń). Akumulator ołowiowy. Poziom elektrolitu w ogniwach powinien być zawsze wyższy 0 10. . .15 mm ponad górnymi krawędziami płyt. Ubytek elektrolitu uzupełnia się przez dolewanie wody destylowanej. Stężenie (ciężar destylowanej właściwy) elektrolitu w dobrze obsługiwanym akumulatorze o niezasiarczani onych płytach jest miernikiem jego naładowania. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymywanie w absolutnej czystości pokrywy akumulatora i zewnętrznych elementów ogniw. Nie wolno dodawać do elektrolitu żadnych środków „uszlachetniających, ani zbliżać się do akumulatora z otwartym płomieniem lub np. papierosem — z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu. Nie należy kłaść jakichkolwiek metalowych przedmiotów na pokrywke akumulatora, ponieważ łatwo powodują one zwarcie. Prądnica. Podczas przeglądu należy zdjąć opaskę ochronną, przedmuchać wnętrze prądnicy sprężonym powietrzem, komutator przemyć szmatką nasyconą w benzynie, a w ostateczności przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym, przyciskając papier drewienkiem do obracanego ręcznie komutatora. Sprawdzić stan i swobodę ruchu szczotek weglowych. PO przebiegu około 2500 km do smarowniczek należy wpuścić 2 lub a krople oleju. Smarowniczki STAUFER trzeba dokrecać o 1 obrót co każde 500 . . . 700 km przebiegu pojazdu. Jednocześnie należy sprawdzić napięcie pasa napędowego. [hasła pokrewne: mercedes zasada, renault używane z gwarancją, otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto  ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada mercedes zasada otomoto otomoto wloclawek renault używane z gwarancją