części toyota
części toyota, Citroen, Fiat i Renault

Oczyszczanie i sprawdzanie gaźnika

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Czystość gaźnika jest warunkiem jego sprawnego działania. W celu oczyszczenia należy zdjąć gaźnik z silnika, odłączyć pokrywe komory pływakowej oraz wykręcić dysze. Przepustnicy nie należy rozbierać. Komorę pływakową, studzienki, kanaliki i dysze oczyszcza sie najlepiej za pomocą sprężonego powietrza lub szczoteczki. Następnie należy sprawdzić (jeśli potrzeba) przepustowość dysz paliwa i powietrza, szczelność zaworu iglicowego, szczelność i cieżar pływaka oraz szczelność zamkniętej przepustnicy. Podczas składania gaźnika należy odpowiednim sprawdzianem lub miarką sprawdzić ustawienie pływaka w położeniu zamknięcia zaworka iglicowego. Papierowe uszczelki powinny być w dobrym stanie i zapewniać wymaganą szczelność na złączach członów gaźnika. Podczas składania gaźnika należy zwracać uwagę, aby któraś z uszczelek nie zaślepiła przelotu kanalika. Po złożeniu gaźnika trzeba sprawdzić poziom paliwa w komorze pływakowej — na specjalnym przyrządzie lub przez podłączenie rurki szklanej do studzienki którejkolwiek dyszy za pośrednictwem kawałka rurki gumowej. Rurkę szklaną przykłada się do korpusu gaźnika i pompując paliwo za pomocą ręcznej dźwigni pompy paliwa sprawdza się odległość pomiędzy poziomem paliwa w rurce oraz płaszczyzną styku korpusu gaźnika z pokrywą. Zalecane odległości podają instrukcje fabryczne. Oczyszczanie i sprawdzanie pompy paliwa. Jeżeli w pompie paliwa wbudowany jest filtr paliwa ze szklanym osadnikiem, w razie stwierdzenia zanieczyszczenia wkładu filtrującego osadnik odłącza się i oczyszcza. Pompe paliwa powinno się rozbierać tylko w razie konieczności (np. w celu wymiany uszkodzonej przepony, oczyszczenia zaworków itp.). Podczas składania pompy paliwa, przed zaciśnięciem śrub łączących człony korpusu należy napiąć przeponę za pomocą dźwigni uruchamiającej pompę. Po złożeniu pompy trzeba sprawdzić podciśnienie ssania (powinno wynosić około 0,5 kG/cm2) i ciśnienie tłoczenia (0,20. . .0,40 kG/cm2). W elektrycznych pompach paliwa podciśnienie powinno wynosić 1 1,8 m słupa paliwa, a ciśnienie tłoczenia około 1 m słupa paliwa. [patrz też: zasada otomoto, prelude forum, salon suzuki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: prelude forum salon suzuki zasada otomoto