części toyota
części toyota, Citroen, Fiat i Renault

Opłaty po zakupie samochodu

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Planujemy zakup samochodu. Określamy kwotę jaką dysponujemy i w tym zakresie cenowym poszukujemy pojazdu w sam raz dla nas. Nie można jednak zapominać, że sam nakład finansowy poniesiony na koszty zakupu auta to jeszcze nie koniec czekających nas wydatków. Lista niestety nie kończy się wraz z przekazaniem pieniędzy sprzedającemu. Nie można bowiem zapominać, że pojazd trzeba przerejestrować. Jest to także zwiane z poniesieniem dodatkowych kosztów. Czeka Ci wiele formalności. Jeżeli auto sprowadzone jest dodatkowo zza granicy, kolejka spraw do załatwienia znacznie się wydłuża. Podatek akcyzowy, VAT, opłata recyklingowa – to tylko niektóre z opłat dodatkowych, których nie unikniemy w tym wypadku. Jeżeli auto posiada dokumenty w języku obcym niezbędne jest ich przetłumaczenie wraz z umową kupna samochodu. Może dokonać tego tylko tłumacz przysięgły, więc jest to kolejny koszt. Jeżeli dodatkowo auto zostało sprowadzone spoza Unii Europejskiej, musi przejść badania w polskiej stacji diagnostycznej. Nawet jeżeli kupimy auto zarejestrowane wcześniej na terytorium naszego kraju, musimy się liczyć z koniecznością zapłaty podatku. Urząd Skarbowy oczekuje jego uregulowania w terminie 14 dni od daty zakupu. Wysokość to 2% wartości zakupionego samochodu. Zwolnienie w tym zakresie przysługuje tylko, jeżeli wartość pojazdu nie przekracza 1000 złotych lub gdy sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Cena samochodu ustalana jest zazwyczaj przez urząd skarbowy, ale przysługuje nam możliwość odwołania się od wyznaczonej kwoty, wtedy wyceny dokonuje rzeczoznawca i na podstawie jego opinii wyznaczana jest należna cena za pojazd i w ten sposób oblicza się kwotę należną do zapłaty jako podatek od zakupionego auta. W ciągu 30 dni od zakupu należy dokonać rejestracji samochodu. Oczywiście wiąże się to również z opłatami skarbowymi poniesionymi w wydziale komunikacji przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z rejestracją. Ważnym elementem jest także ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu. Przechodzi ono co prawda na nowego właściciela chyba, że zdecyduje się on na wypowiedzenie umowy i zawarcie jej z inną firmą ubezpieczeniową.  Wszelkie zaległe składki i zapłacenie kolejnych obowiązujących w umowie przechodzi na nowego właściciela pojazdu i nie wolno o tym fakcie zapominać. [patrz też: otomoto gniezno, auto auto ostrobramska, otomoto piła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto auto ostrobramska otomoto gniezno otomoto piła