części toyota
części toyota, Citroen, Fiat i Renault

Naprężenie zginające

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Naprężenie zginające ag w poszczególnych przekrojach belki oblicza sie z zależności: M/W, gdzie: M — moment zginający w badanym przekroju podłużnicy [cm/G] oraz IV — wskaźnik przekroju podłużnicy [cmg]. Jeżeli wielkość momentów zginających została obliczona dla całego samochodu, wówczas stosując wzór poprzedni należy wziąć wskaźnik przekroju dla obu belek. Wzór przybierze wtedy postać: ag MU/2W. Zwartości w poszczególnych przekrojach podłużnic można wykreślić krzywą naprężeń zginających. Naprężenia zginające w podłużnicach ramy nie powinny przekraczać dopuszczalnej wartości 800 kG/cm2. Podane wyżej obliczenie ramy zostało uproszczone przez pominięcie sil dynamicznych działających na ramę podczas ruchu pojazdu. Ze względu na kierunek działania siły dynamiczne można podzielić na pionowe i poziome. Siły pionowe pochodzące od najeżdżania Kołami na nierówności drogi mogą byt symetryczne, np. kiedy koła jednej osi najeżdżają jednocześnie na takie same przeszkody utrudniające ich toczenie się. Wówczas następuje tylko dodatkowe zwiększenie naprężeń zginających w podłużnicach. Inaczej przedstawia się sprawa, jeżeli tylko jedno z kół pojazdu najeżdża na przeszkodę. Wówczas bowiem, oprócz nierównomiernego zwiększenia naprężeń zginających w podłużnicach, występuje moment skręcający, obciążający poprzeczki ramy. Rozpędzanie i hamowanie samochodu jest przyczyna powstawania sił poziomych działających na ramę, z reguły symetrycznych w stosunku do osi podłużnej pojazdu, a więc nie skręcających ramy. Odmienny skutek wywierają siły poziome, występujące podczas ruchu pojazdu po krzywiźnie. Siły odśrodkowe moga w pewnych warunkach osiągnąć wartość 40. . .8000 obciążenia osi i wywołać w ramie znaczne naprężenia skręcające. [podobne: krotoski cichy uzywane, samochody poleasingowe pko, otomoto bialystok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy uzywane otomoto bialystok samochody poleasingowe pko