części toyota
części toyota, Citroen, Fiat i Renault

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Silnik malej mocy należy uruchamiać za pomocą korby ręcznej. Osłaniać silnik na okres postoju. Nie włączać na okres postoju hamulca postojowego ręcznego. Koła ustawiać na powierzchni nie stwarzającej niebezpieczeństwa przymarznięcia. Nie spuszczać wody z silnika pod kola (lub następnie przetoczył nieco pojazd). Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Przygotowanie do eksploatacji zimowej. Najpierw na leży przeprowadzić drugą obsługę techniczną pojazdu według instrukcji obsługi, a ponadto wymienić olej silnikowy i oleje przekładniowe na gatunki zimowe, przepisane fabrycznie. Do smarowania podwozia trzeba zastosować smary półpłynne zamiast stałych. Układ chłodzenia należy przepłukać wodą bieżącą (w przeciwprądzie, tj. podłączając rurkę od wodociągu do kranika spustowego) i napełnić układ mieszanką niezamarzającą. Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

W przewód, doprowadzający prąd niskiego napięcia do młoteczka przerywacza, włącza się szeregowo żarówkę, zluźnia zamocowanie rozdzielacza, włącza zapłon i obracając nieco rozdzielaczem zamocowuje sie go w położeniu, w którym żarówka gaśnie (wskutek rozwarcia się do czyszczenia styków (tylko w razie potrzeby) płaskim drobnym pilniczkiem. Zespół regulatorów powinien ustawiać specjalista wyposażony w odpowiednie przyrządy. Rozrusznik. Po przebiegu 10000. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Obsługa regulatora napięcia i wyłącznika samoczynnego ogranicza maszynowego co każde około 1500 km przebiegu. Co 4 do 6 tygodni lub po przebiegu około 5000 km należy lekko przetrzeć wazeliną powierzchnie garbów i wpuścić pare kropel oleju maszynowego na tulejkę z krzywką, a ponadto na mechanizm regulatora odśrodkowego. Regulacja wyprzedzenia zapłonu. Najpierw należy sprawdzić i w razie potrzeby przeczyścić styki przerywacza i wyregulować ich odstęp. (Późniejsza regulacja styków przerywacza zmieniłaby ustawienie wyprzedzenia zapłonu). Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Naprężenie zginające ag w poszczególnych przekrojach belki oblicza sie z zależności: M/W, gdzie: M — moment zginający w badanym przekroju podłużnicy [cm/G] oraz IV — wskaźnik przekroju podłużnicy [cmg]. Jeżeli wielkość momentów zginających została obliczona dla całego samochodu, wówczas stosując wzór poprzedni należy wziąć wskaźnik przekroju dla obu belek. Wzór przybierze wtedy postać: ag MU/2W. Zwartości w poszczególnych przekrojach podłużnic można wykreślić krzywą naprężeń zginających. Naprężenia zginające w podłużnicach ramy nie powinny przekraczać dopuszczalnej wartości 800 kG/cm2. Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Koparki uniwersalne mogą być wyposażone w wysięgniki z blach spawanych, stosowane przy osprzęcie łyżką przedsiębierną lub podsiębierną, bądź w wysięgniki kratownicowe, stosowane przy osprzęcie zgarniakowym, chwytakowym, dźwigowym i kafarowym. Wysięgniki kratownicowe mogą być przedłużane przez wstawianie dodatkowych segmentów kratownico- W skład osprzętu łyżki przedsiębiernej i podsiębiernej wchodzi także ramię łyżki, spawane z blach i dostosowane do wysięgnika. Przy osprzęcie przedsiębiernym ramię łyżki łączy sie siodłem z wysięgnikiem, umożliwiającym wysuwanie lub cofanie ramienia wraz z łyżką. Dno łyżki jest otwierane specjalnym mechanizmem, a w mniejszych koparkach otwiera się pod wpływem ciężaru urobku przy odpowiednim położeniu ramienia łyżki. Łyżka przedsiębierna jest podstawowym elementem roboczym koparki. Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Na podwoziu jest centralnie osadzone nadwozie, które w zależności od kąta obrotu nazywamy pełnoobrotowym lub niepełnoobrotowym. Obrót nadwozia jest umożliwiony przez zastosowanie obrotnicy, wykonywanej obecnie jako odmiany wzdłużnego rolkowego lub kulkowego łożyska tocz— nego o dużej średnicy, dzięki czemu opory tarcia są zmniejszone do minimum. Łożysko obrotnicy składa się z bieżni dolnej, która mieści się w górnej części wieńca zębatego mechanizmu obrotu, bieżni górnej, która łączy się z dolną częścią ramy nadwozia, i z elementów tocznych. Element obrotnicy stanowią również rolki podtrzymujące. Na platformie nadwozia są rozmieszczone podstawowe mechanizmy koparki, oprzyrządowanie robocze, kabina oraz silnik napędowy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Koparkami nazywamy samojezdne lub przewoźne maszyny robocze, przeznaczone do odspajania, czerpania i przemieszczania urobku na środki transportowe albo bezpośrednio na odwał. Koparki jednonaczyniowe są maszynami o cyklicznym działaniu — ruchy robocze (odspajanie, czerpanie i rozładowanie) oraz ruchy jałowe (powrót) powtarzają się w tej samej kolejności. Maszyny te mogą być budowane jako specjalistyczne, z osprzętem roboczym przystosowanym do określonego typu robót, albo jako uniwersalne — z wymiennym osprzętem roboczym: łyżką przedsiębierną, łyżką podsiębierną, koszem zgarniakowym, koszem chwytakowym, osprzętem dźwigowym i niekiedy z osprzętem kafarowym lub strugowym. Uniwersalne koparki jednonaczyniowe składają się z: podwozia; — nadwozia; — silnika napędowego; — osprzętu roboczego; — mechanizmów napędowych: jazdy, obrotu, podnoszenia i opuszczania łyżki, naporu, otwierania łyżki i zmiany położenia wysięgnika; — układów: sterowania, smarowania, elektrycznego i hydraulicznego, Podwozie może być gąsienicowe, kołowe, gąsienicowo-kołowe, samochodowe, szynowe, ciągnikowe lub kroczące. Najbardziej rozpowszechnione jest podwozie gąsienicowe z uwagi na możliwość pokonywania bezdroży. Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Im staranniejsze jest przygotowanie współpracujących powierzchni podczas obróbki w fabryce oraz im dłużej dociera się mechanizmy na stanowiskach i w kompletnym pojeździe podczas prób fabrycznych tym krótszy jest okres docierania w eksploatacji i mniej surowe ograniczenia stawia się użytkownikowi. Przeważnie w odniesieniu do samochodów osobowych okres docierania obejmuje przebieg pierwszych około 3000 km. Szybkość jazdy do czasu przejechania pierwszych około 1000 km nie powinna przekraczał 1/3. . .1/2 szybkości maksymalnej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Silnik małej mocy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Bieg tylny włącza układ sterujący przez włączenie tylnego hamulca, przy czym sprzęgło wielotarczowe i przedni hamulec pozostają wyłączone. W takiej sytuacji tylny hamulec utrzymuje w bezruchu koło pierścieniowe, wskutek czego duże koło słoneczne przekręcając długie satelity zmusza krótkie satelity do obiegania po nieruchomym wieńcu wewnętrznym koła pierścieniowego. W rezultacie koszyk satelitów wraz z wałem zdawczym obraca się w przeciwnym kierunku niż wiruje wał turbiny i znacznie wolniej od mego (przełożenie zwalniające — najczęściej 1,5). System GAZ-M-21. Automatyczna skrzynka biegów, przeznaczona do samochodu osobowego GAZ-M-21 Wołga. Read the rest of this entry »

Comments Off on Silnik małej mocy